ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าแม่โจ้

Prestige Palace Alumni Maejo (ALUMNI_MAEJO)
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» เกี่ยวกับหน่วยงาน
» ฐานข้อมูลศิษย์เก่าแม่โจ้
» ศิษย์เก่าแม่โจ้ที่ได้รับรางวัล ระดับชาติ
» ศิษย์เก่าแม่โจ้ที่ได้รับรางวัล ระดับนานาชาติ
» ศิษย์เก่าแม่โจ้กับความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ
» องค์ความรู้ของศิษย์เก่าแม่โจ้
» ปฏิทินกิจกรรมศิษย์เก่าแม่โจ้
» ทำเนียบรุ่นแม่โจ้
» Facebook ศิษย์เก่าสัมพันธ์
» Facebook เกียรติภูมิลูกแม่โจ้
» Facebook บทเพลงแห่งแม่โจ้
» Facebook กองพัฒนานักศึกษา ม.แม่โจ้
» Facebook สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ MAA
» Facebook ตลาดกลางศิษย์เก่าแม่โจ้
» คณะทำงาน
» ผู้ดูแลระบบ
 


องค์ความรู้ของศิษย์เก่าแม่โจ้
(อ้างอิง : www.youtube.com)องค์ความรู้ของศิษย์เก่าแม่โจ้
สราวุฒิ ภมรสุจริตกุล เกษตรกรหนุ่มเจ้าของAkipu Garden แม่โจ้รุ่น76
เด็กแม่โจ้ ปลูก อะโวกาโด พันธุ์พื้นเมืองที่ปายขายผลสด - แปรรูป
ศิษย์เก่าแม่โจ้เพาะเลี้ยงไก่สายพันธุ์แปลก
ฟาร์มตัวอย่าง ผลิตสัตว์น้ำครบวงจร ในจังหวัดเชียงรายซึ่งเจ้าของกิจการคือ ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น64
เกษตรมั่งคั่งยั่งยืน กับศิษย์เก่าแม่โจ้6 ไร่ได้ทุกอย่างเศรษฐกิจพอเพียง
บัณฑิตแม่โจ้ ปลูกทุเรียนพันธุ์ตลาด ควบคู่อนุรักษ์ทุเรียนพันธุ์โบราณ สร้างเงิน สร้างอาชีพเป็นอย่างดี
 

       
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาคารอำนวย ยศสุข ชั้น3
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทร.053 – 873192 053 - 873193